Meistä sanottua

"Suosittelen lämpimästi Miaa vaativiin henkilöstöhallinnollisiin tehtäviin. Mia on aina hoitanut työnsä itsenäisesti, ammattitaidolla ja suurella sydämellä. Koulutus ja valmennus ovat myös Mian ominta osaamisaluettaan, jota tukee hänen luontevat esiintymistaidot."

Heikki Hämäläinen,
Kauppaneuvos, Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja

”Mia on myynnin ja henkilöstöpuolen huippuammattilainen, jolla on hallussa niin teoreettiset viitekehykset kuin vahva, useiden vuosien käytännön kokemus. Liiketoimintaan liittyvät asiat avautuvat ja ongelmat ratkeavat Mian avustuksella helposti. Mia löytää uusia näkökulmia ja saa sitä kautta toisen oivaltamaan uusia mahdollisuuksia. Kaiken kruunaa Mian lämmin tapa kohdata ihmiset sekä harvinainen kyky synnyttää innostusta. Vahva suositus!”

Merja,
PK-yrittäjä

SAMIedu on tehnyt Mian kanssa yhteistyötä jo useamman vuoden ajan. Hänen ammattitaidollaan oppilaitoksemme johtamiskoulutus nostettiin täysin uudelle tasolle. Aikaisemmin vetovoimaton koulutus saavutti Mian käsissä erinomaisen suosion ja asiakaspalautteet muuttuivat kiitettäviksi. Mian työskentelyote on ihmisläheinen, valmentava ja välittävä. Hän on johtamiskoulutuskentässä poikkeuksellinen osaaja.

Timo Welsby,
toimialajohtaja, hyvinvointi ja liiketoiminta,
Itä-Savonkoulutuskuntayhtymä SAMIedu

"Haluan Kiittää Sinua matkasta, jonka sain tehdä omaan johtajuuteeni. Näen johtamisen ja johtajuuden paljon avarammin, en enää itsestäni käsin vaan sen yhteisön kautta missä toimin ja vaikutan. Osaan käyttää rohkeammin vahvuuksiani ja olla ennen kaikkea avoimempi kaikelle sille mitä voin itsessäni kasvattaa vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

Minulle on ollut erittäin merkityksellistä se, että olet laittanut aina jonkin ajatelman viesteihisi. Nuo ajatelmat ovat pysäyttäneet, koskettaneet ja voimauttaneet juuri siinä hetkessä missä on. Siksi haluan välittää myös Sinulle yhden, minulle tärkeäksi muodostuneen, Tommy Hellstenin ajatuksen:

"Kun ihminen tulee kohdatuksi ja kunnioitetuksi, hän kokee tulleensa nähdyksi. Ja kun hän tulee nähdyksi, hän kokee olevansa turvassa. Kun ihminen kokee olevansa turvassa, hän uskaltaa olla luova ja innovatiivinen. Hän uskaltaa näkyä persoonana siinä mitä hän tekee. Siitä seuraa työn iloa"

Opiskelija- Johtamisen ja yritysjohtamisen koulutusohjelmassa

"Koulutuksen tulisi ohjata opiskelijaa oppimaan ja kyseenlaistamaan paitsi muiden, myös omaa toimintatapaansa ja ajattelumalliaan. Lisäksi olisi annettava tarvittavat faktatiedot ja opetettava soveltamaan näitä ja annettava rohkeutta toimia oikein. Mielestäni Mia Ilkan opetuksessa nämä jo toteutuikin suurilta osin ja vielä kerran kiitos Mialle elämäni parhaista oppimiskokemuksista!"

Opiskelija- johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa

Valmennuspalautetta

  • "Tavoitteeni oli saada varmuutta johtamiseeni. Koen, että koulutus auttoi löytämään omia vahvuuksiani, joita pystyn hyödyntämään jatkossa esimiestyössäni."
  • "Tavoittelin mahdollisimman konkreettisia neuvoja, ohjeita päivittäiseen työhön. Sain paljon uutta oppia ja mielestäni koulutus vastasi tavoitteita."
  • "Vahvuutta esimiestyöhön etenkin hankaliin tilanteisiin ja toimintasuunnitelman sekä talousarvion tekoon.
  • "Lisäosaamista erityisesti esimiestoimintaan. Sain itsevarmuutta, kun perehdyttiin lainsäädännön näkökulmasta mm. esimiehen oikeuksiin. Myös vertaistuki auttoi paljon, kun sai kuulla toisten esimiesten kokemuksista ja toimintamalleista."
  • "Ajankohtaista uutta tietoa johtamisen eri osa-alueista ja verkostoitumista eri toimijoiden kanssa. Tavoitteet toteutuivat."
  • "Vuorovaikutuksellista oppimista, missä saattoi jakaa kokemuksia."
  • "Oppia johtamista tukemalla ihmisiä itse oppimaan, innostumaan oppimisesta. Olen mielestäni onnistunut itse oppimisen tukemisessa ja innostamisessa hyvin."
  • "Uutta päivitettyä tietoa - työkaluja ongelmatilanteisiin – vertaistukea. Ohjelma on vastannut hyvin odotuksiani."