Henkilöstöpalvelut

Henkilöstötyön huippuosaaja noin 20 vuoden työkokemus henkilöstötyöstä, esihenkilönä ja johtoryhmän jäsenenä.

Olen saanut työurallani huippumahdollisuuksia olla rakentamassa henkilöstötyön prosesseja, rakenteita ja johtamisjärjestelmiä, jotka ovat tukeneet organisaatioiden ja liiketoiminnan tuottavuutta niin euroina mitattuna kuin laadullisin mittarein esimerkiksi henkilöstö ja asiakastyytyväisyys.

Palvelut

Yrittäjä koetko olevasi yksin henkilöstöasioiden kanssa, eikä aika tahdo riittää?

Tulen mielelläni avuksesi ja rakennetaan yhdessä sellaiset henkilöstötyön prosessit ja toimintamallit, jotka nostavat liiketoimintasi uudelle tasolle. Tutustu palveluihin tarkemmin

Dobre- työhyvinvointi näkyväksi