Yrittäjä, Ilkat-In Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Aiempi työkokemus

XAMK-ammattikorkeakoulu, Kouvolan kampus

1.2.-31.7.2021, tuntiopettajuus yritystoiminnan ohella.
Opetusalana: Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus ja johtaminen, verkko- ja etäopetus.

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu

1.8.2019- 30.1.2020

Henkilöstöpäällikön viransijainen ja johtotiimin jäsen sekä osallistuminen kuntayhtymän hallitustyöskentelyyn oman vastuualueen osalta. Vastasin organisaation henkilöstöpalveluista ja niiden kehittämisestä. Lisäksi vastasin tietohallintopalveluista ja Johtamisen erikoisammattitutkinnon toteuttamisesta. Toimin työsuojelupäällikkönä.

Osuuskauppa Suur-Savo

1.11.2007-21.3.2017

Henkilöstönkehittämispäällikkö ja johtoryhmän jäsen.

Keskeiset työtehtävät:

Yrityksen menestymisen varmistaminen osaavan henkilöstön avulla, ja liiketoiminta johdon strateginen kumppani ja tuki.
Vastasin yrityksen henkilöstötoiminnoista.

Market kaupan johtajan sijainen 31.7.2012 saakka.

Sokos Mikkelin liiketoimintavastuu oman toimen ohella 1.8.2012- 31.12.2013, äitiyslomasijaisuus

Konkreettisia aikaansaannoksia ja tuloksia: Henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tulokset olivat kaikilla osa-alueella kiitettävällä tasolla, ollen S-Ryhmän ja Suomen parhaimmistoa, Työnantajaimago parani myös asiakasomistajatutkimuksessa. Tekemättömän työn vuosikatsaus- tutkimuksessa vuonna 2015, Osuuskauppa Suur-Savo oli yksi neljästä organisaatiosta, jotka saivat erityismaininnan hyvästä johtamisesta. Vuonna 2015 osuuskauppa sai Suomen aktiivisin työpaikka tunnustuksen, Suomen olympiakomitea (Valo)Sokos Mikkelin asiakas- ja työtyytyväisyys tulokset paranivat sekä rakensimme toimintaa uudelleen kannattavalle tulospolulle.

 SOK/Jollas Instituutti

15.6.2002 – 31.10.2007
Vähittäiskaupan koulutuspäällikkö

4.10.1999- 14.6.2002
Vähittäiskaupan kouluttaja

Keskeiset työtehtävät:

 • Koulutusten suunnittelua, koordinointia sekä valmentamista ja kehittämistä yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.
 • Vastuukouluttajana toimimista erilaisissa esimies- ja myyjävalmennuksissa mm. esimiehen erikoisammattitutkinto ja myyjän ammattitutkinto
 • Uusien valmennustuotteiden innovointi.
 • Asiakasvastaavana toimimista. Asiakkaan kehitystarpeiden kartoittamista, suunnittelua ja toteuttamista

HOK Liiketoiminta Oy

1.7.1996 -2.10.1999

Vt. marketpäällikkö ja apulaismarketpäällikkö

 • Tiiminvetäjänä, esimiestehtäviä, henkilöstösuunnittelua ja asiakastyytyväisyydestä huolehtimista ja tuloksellisuuden varmistaminen.

4.2.1991- 30.6.1996

Kaupan myyjä

 • Asiakaspalvelu ja vastuutehtäviä mm.rahaliikenne, esillepanot, tilausvastuu
 • Olen saanut tunnustusta hyvin tehdystä työstä.

Koulutus

26.2.2021 AmO, ammatillisen opettajakoulutuksen suorittanut opettaja, JAMK Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu

21.8.2017 Yrittäjän ammattitutkinto, Etelä-Savon ammattiopisto.
Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala

27.6.2014 Kauppatieteiden maisteri, Lappeenrannan teknillinen yliopisto.
Pääaine: Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen.
Sivuaine: Tietojohtaminen

Pro gradututkielma: Esimies osaamisen johtajana ja sen edellytykset
Yleisarvosanalla: erittäin hyvä

28.5.2014 Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Pääaine: Johtaminen ja organisaatiot
Sivuaine: Henkilöstöjohtaminen
Yleisarvosanalla: Hyvä

2006-2009 KATI9 – Kauppatieteiden täydennyskoulutusohjelma, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

27.4.2009 – 11.11.2009 Strateginen henkilöstötyö S-ryhmän menestystekijänä-valmennus, Jollas Instituutti

20.10.2006- 21.09.2007 Tietojohtamisen erikoistumisopinnot 2, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

1.9.2005-11.6.2007 Henkilöstöjohtamisen perusopintokokonaisuus, Jyväskylän yliopisto

1996 Kaupallinen esimiestutkinto, Jollas Instituutti

1995 Kauppateknikon tutkinto, Markkinointi Instituutti, aikuiskoulutuskeskus

Kurssit ja sertifioinnit

 • Digitaalisen oppimisympäristön rakentaminen, JAMK
 • DigiKouluttaja- verkkokoulutusten pedagoginen ja oppijakeskeinen suunnittelu, HY+, Helsingin yliopisto
 • The Five Behaviors® -sertifiointi, MLP
 • Everthing DISC-konfliktiprofiili-sertifiointi, MLP
 • Henkilökohtainen tehokkuussertifiointi, MLP
 • Ihmissuhde – ja vuorovaikutustaidot, DISC-sertifiointi, MLP
 • Johtamisen parhaat käytännöt-sertifiointi, MLP
 • Innovatiiviset palaverit, Tuplatiimi, Innotiimi
 • Reteaming - menetelmä, lyhytterapiainstituutti
 • Wopi - sertifiointi
 • Fasilitointi, Grape People
 • Johtoryhmän kehittämis- ja johtamisen kehitysohjelmia.

Luottamustoimia

 • Mikkelin yrittäjät Ry, hallituksen jäsen v. 2021- 2023
 • Laaja oppilaitosyhteistyö Etelä-Savon oppilaitosten kanssa
 • Savonlinnan työterveys ry:n hallituksen jäsen v.2013-2015
 • Mikkelin työterveys ry:n hallituksen puheenjohtaja v.2011-2012
 • Mikkelin ammattikorkeakoulun hallituksen varajäsen kolme vuotta 2014 saakka
 • Kauppakamarin koulutusvaliokunnan jäsen,neljä vuotta ,kevät 2015 saakka
 • Etelä-Savon TY-neuvottelukunnan jäsen, EK:n edustaja, kaksi vuotta, kevät 2015 saakka
 • S-Ryhmän strategisen HR-tukiryhmän jäsen v.2014- kevät 2015 saakka
 • Mikkelin kaupungin hankkeet vuosina 2010-2013: Mun juttu- ohjausryhmän jäsen, Kielihankkeen ohjausryhmän jäsen, Vaaksahankkeen ohjausryhmän jäsen