Mia Ilkka, HR- ja johtamisosaaja, mentori

Innostuksen tulen sytyttäjä Mia auttaa ihmisiä kehittymään ja menestymään.

Keskeisiä palveluita ovat: HR-palvelut, työhyvinvoinnin- ja työkyvyn johtamisen toimintamallit, henkilöstö- ja johtamisvalmennukset sekä mentorointi.

Kyltymätön uteliaisuuteni pitää minua ajanhermoilla työelämän kehityssuuntauksissa. Koen intohimoa olla mukana vaikuttamassa johtamisen ja työelämän kehittämisessä. Suomi haluaa olla vuonna 2030 johtava työelämä innovaatioiden kehittäjä ja maailman paras työhyvinvoinnissa (lähde: ttl:työ 2030).Haluathan sinäkin olla tässä kehityksessä mukana.

En tarjoa mitään krumeluureja tai kerman kuorinta-konsultaatiota vaan aidosti konkreettisia tekoja.

Ajattelen vahvasti, että ihminen on oman työnsä paras asiantuntija ja siten myös sen paras kehittäjä. Omaan taidon ja kyvyn saada ihmiset itse oivaltamaan ja oppimaan. Kun valjastamme koko työyhteisön yhdessä työstämään ja kehittämään toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi, syntyy varmasti tulosta.

Työkalupakissani on laajasti erilaisia menetelmiä esimerkiksi maailman eniten käytetty Everything Disc-tuoteperhe.

Toimintatapaani:

Innostava. Kun ihminen innostuu, niin motivaatio kasvaa. Positiivisuudella on ”vuoria siirtävä voima”
Yhdessä. Ihmisillä on paljon osaamista ja kokemusta, jakamalla osaamispääoma kasvaa.
Valmentava. Herätän ihmisten ajattelua, tärkeintä on hyvät kysymykset ja dialogit.
Reflektoiva. Pointti on siinä, että ihmisille pitää antaa aikaa ja mahdollisuus oman toiminnan reflektointiin.
Pintaa syvemmälle. Oppiminen on aina prosessi. Todellista muutosta ja vaikuttavuutta voi saavuttaa vain, kun ihminen rohkenee aidosti analysoimaan kriittisesti omaa toimintaa ja -ympäristöä kehittyäkseen.

LinkedIn